Bitcoin i Ethereum rosną, aktywność on-chain jednak spada. Nietypowa sytuacja na rynku6 min. czytania

aktywność on chain spada

Glassnode zwraca uwagę na nietypowe zjawisko dywergencji (rozbieżności) pomiędzy ceną a aktywnością sieci blockchain

Rynek bitcoina (BTC) wszedł w wyraźną konsolidację, w dużej mierze utrzymując imponujące zyski od czasu ustanowienia dna pod koniec lipca. Ceny wahały się między tygodniowym minimum na poziomie 46 465 dol. a nowym lokalnym maksimum na poziomie 50 461 dol. Jak zauważa jednak firma analityczna on-chain, Glassnode, pomimo rosnących cen w sieci widać spadek aktywności inwestorów.

  • Podczas gdy bitcoin i szerszy rynek kryptowalutowy wznosi się wyżej, dywergencja on-chain nadal formuje się zarówno w sieci Bitcoin jak i Ethereum.
  • Aktywność on-chain na obu łańcuchach pozostaje niska w stosunku do maksimów ostatniego rynku byka.
  • Dynamika podaży wydaje się sugerować, że obecny jest niezwykle silny popyt bazowy, co powinno nadal zapewniać wsparcie cenom głównych kryptowalut, twierdzi Glassnode.

Ceny bitcoina i etheru w górę, aktywność sieci jednak spada. Nietypowa dywergencja

Podczas gdy ceny rosną, aktywność on-chain sieci BTC i ETH spada, utrzymując nietypowo silną dywergencję. Popyt na przestrzeń blokową zarówno w przypadku Bitcoina i Ethereum pozostaje znacznie poniżej ostatnich szczytów, pomimo powrotu cen do wysokich zakresów handlowych.

Liczba aktywnych podmiotów w sieci BTC wynosi obecnie około 275 tys. dziennie, 35% poniżej styczniowego szczytu.

Aktywna liczba podmiotów w ramach sieci BTC. Źródło: Glassnode

Aktywne adresy w sieci Ethereum również spadły, o 33% od szczytu z maja, obecnie oscylując wokół 450 tys. adresów dziennie. Warto zauważyć, że obecna aktywność obu łańcuchów jest podobna do stabilnego przedziału akumulacji sprzed okresu hossy ustanowionego w połowie i pod koniec 2020 roku.

Aktywna liczba adresów Ethereum. Źródło: Glassnode

Czy wiesz, że…

Dywergencja to inaczej rozbieżność. Posiadająca wiele znaczeń zależnych od dziedziny nauki lub badań. W ekonomii dywergencja odnosi się do rozbieżności pomiędzy przykładowo ceną aktywa a wybranym wskaźnikiem. W tym przypadku Glassnode wskazuje na dywergencję, czyli rozbieżność, pomiędzy rosnącymi cenami BTC i ETH a spadającymi wskaźnikami aktywności w ramach obu blockchainów.

Liczba transakcji spada, razem z nią opłaty (ale tylko w przypadku BTC)

– Podobne spostrzeżenia można poczynić w odniesieniu do liczby transakcji, które stanowią wskaźnik popytu na przestrzeń blokową. Liczba transakcji BTC spadła do około 200 tys. dziennie, co stanowi znacząca deprecjację (spadek wartości) o 37,5% z dotychczasowego maksimum komentuje Glassnode.

Liczba transakcji w sieci Bitcoin. Źródło: Glassnode

Jeszcze silniej spada wolumen transakcji on-chain denominowany (przeliczany) w USD, który obecnie traci 62,5% do 6 miliardów dolarów dziennie w stosunku do kwietniowego szczytu.

Zauważmy, że powyższa liczba transakcji oraz wolumen poniżej wykorzystuje nasze dane dostosowane na podstawie aktywnych podmiotów, które odfiltrowują wewnętrzne transfery i samo-wydatki, a tym samym odzwierciedlają wielkość ekonomicznie znaczącego wolumenu wyjaśnia Glassnode.

Całkowity wolumen transakcji według wielkości. Źródło: Glassnode

W wyniku tego niewielkiego popytu na przestrzeń blokową, opłaty transakcyjne sieci BTC znacznie spadły, powracając do poziomów, które nie były widziane od roku. Obecnie opłaty transakcyjne wynoszą średnio 21 BTC dziennie, co stanowi tylko 1 do 2% całkowitej wartości nagrody za blok.

Opłaty transakcyjne w sieci BTC. Źródło: Glassnode

W przypadku Ethereum, liczba transakcji również spadła o 33% w stosunku do szczytów, a w ciągu tygodnia spadła do około 1100 tys. dziennie.

Liczba transakcji w sieci ETH. Źródło: Glassnode

Co ciekawe, w ekosystemie Ethereum zaobserwowano dość dramatyczną rozbieżność w zakresie aktywności on-chain. Podczas gdy liczba transakcji i aktywnych adresów spada, wielkość opłat jest znacznie wyższa. Jest to najprawdopodobniej spowodowane przez silny popyt na handel i inwestowanie w NFT.

Łączne opłaty transakcyjne w sieci Ethereum wynoszą obecnie około 10 tys. ETH dziennie, co stanowi stosunkowo wysoki poziom, porównywalny z tegorocznym rynkiem byka.

Opłaty transakcyjne w sieci ETH. Źródło: Glassnode

Tokeny DeFi ze spadkiem zainteresowania

Wzmożona uwaga rynku na NFT wiąże się jednak z kosztami, a tokeny zdecentralizowanych finansów (DeFI) wydają się być przegranymi w tym równaniu. Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące transakcji on-chain dla czterech tokenów DeFi AAVE, COMP, UNI i YFI. Górny rząd przedstawia aktywne adresy wchodzące w interakcję z tokenami, a dolny rząd wartość USD przelaną w tokenach.

Dane te przedstawiają dość ponury obraz. We wszystkich czterech przypadkach zaobserwowano strukturalne spadki zainteresowania inwestorów.

Aktywność on-chain tokenów DeFi. Źródło: Glassnode

Nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać? Bycza dynamika rynku

Podczas gdy rozbieżność pomiędzy ceną a aktywnością on-chain jest historycznie nietypowa dla pełnowymiarowego rynku byka, nie jest to rzadka charakterystyka dla dynamiki poprzedzającej okres byczych wzrostów. Okresy te często towarzyszą zakończeniu akumulacji na rynku niedźwiedzia, gdzie inwestorzy, którzy pozostają, są silnymi rękami podsumowuje swoją analizę Glassnode.

Dynamika podaży wydaje się sugerować, że obecny jest niezwykle silny popyt bazowy, a to powinno nadal być dość korzystne dla cen. Agresywne wydawanie starszych monet przez inwestorów byłoby kluczowym sygnałem unieważnienia, na który należy uważać.

Pozytywnym sygnałem adopcji, zainteresowania, akumulacji i HODL-ingu jest wzrost niezerowych sald w sieci BTC. Niezerowe adresy, czyli takie, na których znajdują się jakiekolwiek monety, osiągnęły historyczne maksima w kwietniu i w maju, a po mocniejszym spadku stopniowo wzrastają, zbliżając się do historycznych maksimów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *