Czy Bitcoin jest legalny w Polsce? Jakie są regulacje prawne Bitcoina?3 min. czytania

Kryptowaluty, w tym Bitcoin, oraz związana z nimi działalność jest legalna (lub nie jest zabroniona) w 99 krajach, co stanowi 40% wszystkich państw na świecie. W ich gronie znajduje się również Polska, na terenie której rozwija się wiele ciekawych projektów wykorzystujących cyfrowe aktywa oraz technologię blockchain. Sprawdź co polskie prawo mówi o Bitcoinie oraz branży kryptowalutowej oraz na jakie przepisy trzeba zwrócić uwagę.

Bitcoin jest legalny nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej. Co prawda nie wprowadzono żadnej konkretnej legislacji określającej status prawny Bitcoina, jako kryptowaluty, wdrożono jednak przepisy związane z podatkiem VAT. Obrót oraz pośrednictwo w obrocie kryptowalutami jest zwolnienie z tego obciążenia podatkowego na terenie UE28, w tym w Polsce.
Legalność Bitcoina na świecie. Źródło: Wikimedia Commons

Bitcoin w Polsce: w teorii nie występują żadne ograniczenia lub zakazy

Z jednej strony Ministerstwo Finansów nadal nie definiuje oficjalnie Bitcoina jako środka płatniczego, z drugiej nie przeszkadza to, aby opodatkować sprzedaż BTC oraz innych kryptowalut. Polskie prawo nie zabrania w żaden sposób prowadzenia działalności kryptowalutowej lub obrotu na tym rynku, inwestorzy dokonujący jednak transakcji w oparciu o cyfrowe aktywa muszą mieć świadomość, że będą musieli przed fiskusem rozliczyć się z ewentualnych zysków i zapłacić podatek dochodowy.

Jeden z nielicznych aktywów polskiego prawa, który bezpośrednio dotyka Bitcoina został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r., dotyczącej przeciwdziałania finansowania terroryzmu oraz prania brudnych pieniędzy, gdzie po raz pierwszy wprowadzono definicję kryptowalut.

Na mocy tych przepisów polskie giełdy kryptowalutowe oraz kantory kryptowalutowe takie jak kantor Bitcoin stały się „instytucjami obowiązanymi”, co nałożyło na nie dodatkowe obowiązki związane z ustawą o przeciwdziałaniu prania pieniędzy. Co więcej prowadzenie takiej działalności może wiązać się z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń, na przykład w związku z wykonywaniem usług płatniczych lub prowadzenia rachunków.

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś Bitcoinem posługiwał się jako legalną walutą, nie musisz obawiać się restrykcji po stronie swojego banku, możesz prowadzić działalność gospodarczą związaną z kryptowalutami i podobnie jak każdy inny obywatel, inwestor lub przedsiębiorca musisz pamiętać o opłaceniu podatku dochodowego.

Podatek od kryptowalut, czyli jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym

W świetle obowiązującego prawa kryptowaluta nie jest pełnoprawnym środkiem płatniczym, dokonując więc wymiany krypto-krypto nie będziesz zmuszony płacić podatku od zysków, gdyż transakcja taka uważana jest za „neutralną podatkowo”.

Od 1 stycznia 2019 roku kryptowaluty opodatkowane są na nowych zasadach, na mocy których prowadzono stawkę podatku dochodowego na poziomie 19% w przypadku wymiany walut wirtualnej na towar, usług, prawo majątkowe lub środek płatniczy. Dochód z obrotu na kryptowalutach ustawodawca definiuje jako różnicę osiągniętą w danym roku podatkowym pomiędzy zsumowanymi przychodami a kosztami uzyskania tych przychodów. W zeznaniu podatkowym należy umieścić informacje o stratach poniesionych w danym roku oraz o zyskach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *