Inwestycje w bitcoin – dlaczego coraz więcej tradycyjnych inwestorów interesuje się rynkiem krypto?3 min. czytania

Wysokie wzrosty i duże zwroty z inwestycji w bitcoina oraz dostępność instrumentów inwestycyjnych powodują, że inwestorzy instytucjonalni coraz chętniej i częściej lokują kapitał w „cyfrowym złocie”.

Jeszcze do niedawna rynek kryptowalut był traktowany przez tradycyjne fundusze oraz inwestorów instytucjonalnych z pobłażaniem. Rok 2020 spowodował jednak mocne przetasowania również w świecie finansów, a trzykrotny wzrost wartości bitcoina na przestrzeni 12 miesięcy sprawił, że największe światowe fundusze zaczęły przychylniej patrzeć na BTC, niektóre z nich – weszły w aktywne inwestycje w tę cyfrową walutę.

  • Zdaniem AllianceBernstein, funduszu zarządzającego aktywami o wartości 631 miliardów dolarów, bitcoin powinien uzupełnić tradycyjny portfel inwestycyjny i stanowić nawet do 10% jego wartości.
  • Pozytywnie o bitcoinie wypowiada się również BlackRock, największy zarządca aktywów na świecie (niemal 8 bilionów dolarów w zarządzaniu w 2020 r.), który widzi w BTC potencjał na globalne aktywo.
  • Fundusze i inwestorzy instytucjonalni inwestują w bitcoina ze względu wysokie stopy zwrotu oraz coraz większą liczbę dostępnych instrumentów na regulowanych giełdach.

Inwestorzy instytucjonalni napędzili hossę na bitcoinie na początku 2021 r.

Pierwsze kontrakty futures na bitcoina zostały wprowadzone już na początku 2018 roku przez amerykańską giełdę CME. Pomimo to, na przestrzeni ostatnich 3 lat fundusze inwestycyjne oraz inwestorzy instytucjonalni nadal nie widzieli w bitcoinie atrakcyjnej i poważnej alternatywy dla tradycyjnych aktywów.

Takie podejście zweryfikował rok 2020, kiedy rekordowo niskie stopy procentowe obligacji skarbowych przestały być atrakcyjne, a sam bitcoin pod względem stopy zwrotu zdeklasował wszystkie najważniejsze instrumenty inwestycyjne, w tym amerykańskie akcje i złoto.

Rosnąca liczba instrumentów pochodnych na bitcoina notowanych na regulowanych giełdach, np. opcje, certyfikaty strukturyzowane (ETP) oraz powstanie wyspecjalizowanych funduszy kryptowalutowych spowodowały, że liczący się gracze otrzymali możliwość legalnego i uregulowanego inwestowania w cyfrowe aktywa. Aspekt regulacyjny jest tu niezwykle ważny, ponieważ zarządzający miliardami dolarów fundusz nie może inwestować na zdecentralizowanej giełdzie kryptowalutowej.

Zdaniem części ekspertów, to właśnie duża liczba instrumentów pochodnych w połączeniu z wysoką stopą zwrotu bitcoina w 2020 roku spowodowały, że inwestorzy instytucjonalni zaczęli lokować duży kapitał w BTC. To z kolei wywołało kolejną falę wzrostów na początku 2021 roku, windując cenę bitcoina do poziomu 42 tys. USD.

Czy wiesz, że…
Bitcoin w 2020 roku rósł o ponad 300%, deklasując między innymi wzrost indeksu S&P 500* i złota. W efekcie, nie tylko inwestorzy detaliczni, ale również instytucjonalni chcą korzystać na wzrostach BTC.

Największy fundusz inwestycyjny na świecie uzupełnia portfolio bitcoinem

BlackRock Inc., czyli największy fundusz inwestycyjny na świecie (obraca bilionami dolarów klientów), dodał kontrakty terminowe na bitcoina do dwóch prowadzonych przez siebie funduszy: BlackRock Strategic Income Opportunities i BlackRock Global Allocation Fund Inc.

Informacja ta pojawiła się na chwilę po tym, jak Larry Fink, dyrektor generalny funduszu stwierdził, że bitcoin może wkrótce osiągnąć status globalnego aktywa i stać się jednym z głównych zabezpieczeń przed inflacją oraz deprecjacją tradycyjnych walut.

* Standard & Poor’s 500 – indeks giełdowy, obejmujący 500 przedsiębiorstw o największej wartości. W skład indeksu wchodzą głównie przedsiębiorstwa amerykańskie notowane na giełdach New York Stock Exchange i NASDAQ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *