Niska zmienność, wolumen i kurs BTC? Hodlerzy są niewzruszeni6 min. czytania

btc bitcoin kurs

Minione tygodnie były wyjątkowo spokojne dla rynku bitcoina, ponieważ kurs BTC wahał się w wąskim przedziale poniżej 4%, podczas gdy aktywność w łańcuchu (on-chain) utrzymywała się na historycznie niskich poziomach. Nie oznacza to jednak, że posiadacze BTC tracą zainteresowanie lub zaufanie do sieci. Wręcz przeciwnie, bliższe spojrzenie na dane on-chain ujawnia, że większość posiadaczy nadal trzyma swoje monety, pomimo ekstremalnej zmienności i delewarowania, które doświadczamy w ciągu ostatnich dwóch lat.

  • Wskaźniki on-chain sugerują, że obecna zmienność jest jedną z najniższych od początku 2023 r. i lipca 2020 r.
  • Długoterminowi posiadacze zdają sobie jednak nie robić nic z niższych cen i słabej aktywności sieci i nadal trzymają się swoich monet.
  • Co ciekawe, nabywcy z cyklu 2021-2022 osiągają obecnie status HODL-erów. Mogą oni posiadać bardzo wysoką odporność na silne spadki cen.

Kurs BTC i wolumen obok najniższych poziomów cyklu

Według Glassnode, wiodącego dostawcy analiz on-chain, rynek bitcoina skonsolidował się, handlując w stosunkowo wąskim przedziale cenowym najniższym poziomem 26,6 tys. dolarów i najwyższym 28,4 tys. dolarów. Jest to jeden z najwęższych zakresów handlowych w ciągu ostatnich kilku lat, a ostatnie przykłady to roczne otwarcie w 2023 r. i lipiec 2020 r. po odreagowaniu po „wyprzedaży covidowej”.

Niska zmienność rynku. Źródło: Glassnode

Towarzyszy temu niezwykle niski wolumen na łańcuchu, przy czym zagregowane i związane z giełdami przepływy pozostają na cyklicznych minimach. Tymczasem duża część podaży monet pozostaje uśpiona w portfelach inwestorów, a kilka kluczowych przedziałów wiekowych osiągnęło najwyższe poziomy w historii.

Również niski wolumen transferów. Źródło: Glassnode

Jednym z możliwych wyjaśnień tego niskiego wolumenu i zmienności jest to, że większość uczestników rynku ma podstawę kosztową, która jest dość zbliżona do bieżącej ceny, co wskazuje, że istnieje minimalna zachęta do wydawania lub sprzedawania. Uczestnicy mogą potrzebować większej zmienności, w obu kierunkach, aby zachęcić do wydawania pieniędzy.

Glassnode wykorzystuje wskaźnik skorygowanej ceny zrealizowanej do oszacowania podstawy kosztów dla całego rynku. Działa poprzez usunięcie ogromnych niezrealizowanych zysków utrzymywanych przez długo uśpione (i prawdopodobnie utracone) monety (ponad 7 lat), izolując aktywną ekonomicznie i bardziej wrażliwą na cenę kohortę posiadaczy.

Ceny spot są obecnie notowane tuż powyżej skorygowanej ceny zrealizowanej (25,2 tys. USD), która jest prawdopodobnie psychologicznym obszarem zainteresowania w przypadku cofnięcia. Potwierdza to również tezę, że aktywni uczestnicy rynku po prostu nie mają zbyt dużego zysku (lub straty) do zrealizowania.

Pewność posiadaczy pozostaje wysoka

Pomimo braku akcji cenowej i aktywności w łańcuchu, posiadacze bitcoinów nie wykazują żadnych oznak osłabienia ich przekonania lub zaufania do sieci. Wręcz przeciwnie, kilka wskaźników on-chain sugeruje, że posiadacze nadal trzymają się swoich monet, nawet gdy dojrzewają do dłuższych przedziałów wiekowych.

Na przykład, Glassnode pokazuje, że podaż utrzymywana dłużej niż 1 rok nadal osiąga nowe szczyty, odzwierciedlając monety nabyte natychmiast po upadku FTX, które dojrzewają do statusu posiadacza długoterminowego (LTH).

Podaż utrzymywana przez ponad 1 rok. Źródło: Glassnode

Podobnie podaż LTH (monety trzymane przez więcej niż 155 dni) osiągnęła nowy rekord wszechczasów na poziomie 14,46 mln BTC. Odzwierciedla to monety nabyte po wyprzedaży z maja 2021 r. z 56 tys. do 29 tys. dolarów.

Innym wskaźnikiem potwierdzającym ten trend jest Liveliness, który porównuje względną równowagę między zachowaniami związanymi z HODL-owaniem i wydawaniem. Obecnie Liveliness sieci spada do najniższej wartości odnotowanej od wybicia w grudniu 2020 r. powyżej 20 tys. dolarów. Utrzymujące się trendy spadkowe w Liveliness potwierdzają, że utrzymywanie jest z pewnością obecną główną dynamiką rynkową w większości podaży.

Wskaźnik Liveliness. Źródło: Glassnode

Posiadacze z cyklu 2021-2022 dojrzewają do doświadczonych HODL-erów

Jedną z najbardziej niezwykłych obserwacji z analizy Glassnode jest to, że posiadacze z cyklu 2021-2022 dojrzewają do statusu doświadczonych HODL-erów, pomimo ekstremalnej zmienności i ogromnego delewarowania w tym okresie.

Glassnode wykorzystuje nowy wariant wskaźnika RHODL, porównując majątek posiadany dla monet starszych niż 2 lata z majątkiem w przedziale wiekowym powyżej 6 miesięcy do 2 lat. Pomaga to ocenić równowagę między doświadczonymi (2 lata) i pojedynczymi cyklami LTH (6m-2y).

Obecnie ten wariant RHODL rośnie wykładniczo, co sugeruje, że znaczna część posiadaczy z cyklu 2021-2022 zyskuje status HODL-erów. 

Podsumowanie

Minione tygodnie były jednymi z najspokojniejszych okresów dla bitcoina w najnowszej historii, ponieważ kurs BTC wahał się w wąskim zakresie, a aktywność w łańcuchu utrzymywała się na cyklicznych minimach. Nie oznacza to jednak, że posiadacze BTC tracą zainteresowanie lub zaufanie do sieci. Wręcz przeciwnie, kilka wskaźników on-chain sugeruje, że posiadacze nadal trzymają się swoich monet, pomimo doświadczania ekstremalnej zmienności i delewarowania w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wskazuje to na wysoki poziom przekonania posiadaczy i odporności na wahania cenowe. Sugeruje to również, że ci, którzy przetrwali 2022 r., mogli stać się bardziej odporni na ceny i dojrzeli do statusu pełnoprawnych HODL-erów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *