Podatek od kryptowalut: jak go wyliczyć i zapłacić4 min. czytania

Bitcan. Rozliczenie PIT za kryptowaluty

Czy od zysku uzyskanego w ramach obrotu kryptowalutami należy zapłacić podatek? Odpowiedź jest jasna: tak. W tym artykule pochylimy się nad tematem i odpowiemy na pytania związane z tą kwestią.

  • Jeśli zarobiliśmy na obrocie kryptowalutami, musimy zapłacić daninę państwu.
  • Polskie prawo dokładnie określa większość istotnych kwestii podatkowych dot. kryptowalut.
  • Kryptowalutowe zyski określamy w PIT-38.

Definicja kryptowalut

Czym w ogóle jest kryptowaluta w świetle prawa? Sądy administracyjne uznają, że kryptowaluty są prawem majątkowym.

Definicja przychodu z kryptowalut została z kolei dokładnie zdefiniowana w art. 17 ust. 1f ustawy o PIT. Czytamy tam:

Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna, lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Przychód ze sprzedaży kryptowalut należy rozliczać bez rozliczania różnic kursowych. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z wymianą waluty na inną wirtualną, przychodu się nie rozlicza. Dodatkowo przychód z kryptowalut obniżają:

  • bezpośrednie koszty nabycia waluty, w tym koszty związane z zakupem urządzeń do produkcji, a także koszty poniesione za zakup energii elektrycznej;
  • koszty zbycia waluty.”

Ile podatku należy zapłacić?

Tu sprawa jest prosta. Zysk, jaki uzyskamy w wyniku obrotu kryptowalutami, jest opodatkowany stawką liniową 19 proc. Jest to więc taka sama stawka, jak w przypadku zysków kapitałowych.

Kolejna ważna informacja: podatek od sprzedaży kryptowalut płacimy tylko raz w roku. Oznacza to, że nie musimy rozliczać każdej transakcji, po każdej sprzedaży. Wystarczy, że po roku rozliczeniowym dokładnie wyliczymy nasz zysk. Wysokość opłaty wylicza się od kwoty, która wynika z rocznego podsumowania. Daninę płacimy więc tak samo jak np. podatek dochodowy z tytuły umowy o pracę — do końca kwietnia kolejnego roku. Jeśli zarobiliśmy na kryptowalutach w 2021 r., musimy zapłacić państwu daninę do końca kwietnia 2022 r.

Jaki formularz wybrać?

Jaki formularz wybrać, by rozliczyć zysk uzyskany na pomocą kryptowaluty bitcoin lub innych cyfrowych walut? To także jest proste. Jest to PIT-38.

PIT-38 to rodzaj deklaracji podatkowej przeznaczonej dla osób rozliczających kwoty z przychodów z kapitałów pieniężnych. Ze względu na sposób opodatkowania, przychody z kapitałów pieniężnych dzieli się na przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz przychody opodatkowane liniowo stawką w wysokości 19%. Nas interesuje ta ostatnia.

Krok po kroku

Jak dokładnie i najprościej wyliczyć tego typu podatki?

W przypadku różnych rodzajów przychodów z transakcji cyfrowymi aktywami, kwoty te należy zsumować i wpisać w jednym druku (PIT-38). Ten składamy w urzędzie skarbowym, pod który podlegamy.

Jeśli jednak ktoś jest podatnikiem, który posiadał kryptowaluty, ale zapłacił nimi za towary lub usługi (a nie zamienił ich wcześniej na USD czy PLN), także musi zapłacić stosowną daninę. Zakup np. samochodu za bitcoiny nie powoduje, że jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku. W takim przypadku także płacimy 19-procentowy podatek. Transakcje także umieszczamy w formularzu PIT-38.

Podatki a kopanie kryptowalut

Kolejna sprawa to kwestia kopania kryptowalut. Proces ten nie podlega opodatkowaniu. Zupełnie tak samo jak kupno kryptowalut bez dalszej odsprzedaży ich za waluty fiat (np. PLN). Sama sprzedaż BTC czy innych cyfrowych walut na „zwykłe” waluty jest już jednak objęta podatkiem dochodowym.

Czy wiesz, że…

Nawet jeżeli w danym roku podatkowym poniosłeś stratę na rynku kryptowalut, nadal musisz przedstawić swoje rozliczenie podatkowe urzędowi skarbowemu. Jest ono potwierdzeniem, że nie zalegasz z żadnymi podatkami. Do tego fiskus wymaga przedstawienia posiadanych kryptowalut i to w sytuacji, gdy nie zostały one sprzedane.

Najważniejsze pola w PIT

Najważniejsze pola w PIT-38, które interesują inwestora kryptowalut to:

Pole 34: kwota otrzymana w roku 2021 za sprzedaż kryptowalut (po przeliczeniu na złotówki) i/lub wartość towarów oraz usług zakupionych za cyfrowe aktywa.
Pole 35: koszty podatkowe za rok 2021 (koszt kupna kryptowaluty za tradycyjne pieniądze).
Pole 36: koszty zakupu kryptowalut kupionych przed 2020 r.
Pole 37: dochód, czyli przychód z pola 34 pomniejszony o sumę kosztów z pól 35 i 36.
Pole 38: w przypadku braku dochodów w polu tym wykazujesz „stratę”, to zsumowana wartość z pól 35 oraz 36 pomniejszona o wartość przychodu (pole 34).

Nadal wielu inwestorów nie płaci podatków

Kwestia płacenia podatków w przypadku kryptowalut nadal budzi wiele kontrowersji. Część osób zadaje pytanie, czy trzeba płacić podatek od zysków, które uzyskaliśmy przy obrocie BTC. Odpowiedź jest jasna: tak. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Wam w odpowiedzi na różne pytania dot. tej kwestii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *