SegWit działa od 5 lat, giełdy jednak nadal są dalekie od jego pełnej adopcji4 min. czytania

blockchain technology

Skalowalność jest fundamentalnym czynnikiem sukcesu bitcoina (BTC): im wyższy współczynnik transakcji, tym więcej ludzi może korzystać z sieci i tym niższe są codziennie opłaty. Nie jest więc zaskakujące, że motywacją dla wielu głównych ulepszeń technicznych kryptowaluty jest poprawa tak zwanej skalowalności. Skuteczność ulepszeń skalowalności zależy jednak w dużej mierze od ich przyjęcia przez głównych uczestników ekosystemu, w tym przez giełdy kryptowalutowe. Glassnode w swoim najnowszym raporcie przygląda się jednemu z takich ulepszeń o nazwie SegWit i sprawdza jak wygląda poziom adopcji „Segregated Witness”, protokołu uruchomionego niemal 5 lat temu.

  • Glassnode zaproponował nową metodologię zmierzenia przyjęcia SegWit przez poszczególne podmioty w sieci Bitcoin.
  • W swojej analizie skupia się przede wszystkim na giełdach, gdyż mają one największy wpływ na łańcuch, odpowiadając za około 40% całej zużytej przestrzeni blokowej
  • Analiza pozwoliła dojść do wniosków, że znaczna większość giełd nie zdołała jeszcze w pełni zaadoptować SegWit

Czym jest SegWit, czyli pomysł na usprawnienie bitcoina z 2017 roku

SegWit, skrót od Segregated Witness, to rozszerzenie protokołu BTC, które zostało aktywowane w sierpniu 2017 roku. Podstawowym uzasadnieniem dla SegWit była poprawa skalowalności ówczesnej często zatłoczonej sieci (rysunek 1 pokazuje, jak bloki stale wpadały w limit wielkości 1MB na blok przed aktywacją SegWit).

SegWit odnosi się do dwóch kluczowych zmiennych, które regulują przepustowość: wielkości transakcji i wielkości bloków. SegWit umożliwia zarówno realizować mniejsze transakcje, pozwalając zmieścić ich większą ilość w stałej wartości miejsca przypadającego na blok, jak i tworzyć ogólnie większe bloki.

Ewolucja wielkości bloku BTC przed i po wprowadzeniu SegWit. Wartość podawana w bajtach. Źródło: Glassnode

– Rzeczywista poprawa skalowalności zależy jednak w dużej mierze od adopcji SegWit: jeśli ludzie nie zmodernizują swoich systemów i nie wycofają metod wyjścia sprzed aktualizacji SegWit na rzecz bardziej wydajnych rozwiązań, przepustowość transakcji nie ulegnie znaczącej poprawie. Z tego powodu, społeczność BTC ściśle monitoruje przyjęcie SegWit używając do tego danych on-chain – komentuje Glassnode.

Ustalona przez społeczność metoda pomiaru adopcji jest niezwykle prosta: jeśli transakcja wydaje co najmniej jedno wyjście SegWit, została stworzona przez oprogramowanie przystosowane do SegWit, zapewniając w ten sposób jednoznaczny sygnał adopcji. Przyjęcie SegWit jest następnie wyrażane jako udział takich transakcji SegWit w ogólnej liczbie transakcji (na przykład, jeśli w ciągu dnia jest 200 000 transakcji SegWit z całkowitej liczby 300 000 transakcji, poziom przyjęcia protokołu SegWit wyniesie 66%).

Zdaniem Glassnode metoda ta nie oddaje jednak pełnego obrazu sieci, w związku z czym firma analityczna zaproponowała nowy wskaźnik „użycie SegWit”. który określa stopień wykorzystania SegWit w sieci BTC poprzez odniesienie liczby wykorzystanych wyjść zaktualizowanego protokołu do liczby wszystkich wykorzystanych wyjść.

Aby uzyskać lepsze wyobrażenie o różnicy między tymi dwoma wskaźnikami, spójrzmy na poniższą grafikę. Widać wyraźnie, że wartość adopcji (według 14-dniowej średniej) plasuje się na wyższych poziomach niż wartość „użycia” SegWit, a zaktualizowany wskaźnik prezentuje dokładniejsze i bardziej wrażliwe czasowo dane.

Adopcja SegWit mierzona według dwóch metod analitycznych. Źródło: Glassnode

Tylko 6 z 18 największych giełd kryptowalutowych w pełni przyjęło SegWit

Glassnode wykorzystało nowy wskaźnik do sprawdzenia, które z 18 największych giełd pod względem wykorzystywanej przestrzeni blokowej. Z analizy wynika, że tylko 6 z nich dokonało pełnej adopcji SegWit (do tej grupy Glassnode zalicza podmioty, które dokonały jej w co najmniej 90%). Druga grupa to giełdy, w której adopcja wynosi od 20 do 90% i znajduje się w niej sześć platform, pozostałe sześć natomiast posiada poziom użycia poniżej 20%.

Jak zauważa firma analityczna, największa giełda pod względem wykorzystania przestrzeni blokowej (Binance), która dziennie odpowiada za konsumpcję około 15% bloków, znajduje się w drugiej połowie stawki.

Ranking największych giełd kryptowalutowych (pod względem wykorzystania przestrzeni blokowej) z uwzględnieniem poziomu wykorzystania SegWit. Źródło: Glassnode

W momencie gdy Binance odpowiada za jedynie niewielki odsetek adopcji, to w przypadku giełdy Coinbase (odpowiedzialnej za wykorzystanie 10% całej przestrzeni blokowej dziennie), adopcja SegWit została już w pełni wykonana.

Pamiętaj, że kupić bitcoiny i inne kryptowaluty możesz na stronie kantoru Bitcan. By się zarejestrować, wejdź na ten link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *