Wartość portfeli kryptowalut wzrosła o 258% w przeciągu roku6 min. czytania

wartość porteli kryptowalutowych

Wynika z ankiety przeprowadzonej przez australijską giełdę kryptowalutową BTC Markets

Na przestrzeni roku fiskalnego 2021 wartość przeciętnego portfela kryptowalutowego wzrosła z poziomu 577 dolarów do 2069 dolarów, czyli o 258%. Wyniki pochodzą z badania australijskiej giełdy kryptowalutowej BTC Markets, która przeanalizowała stan posiadania cyfrowych aktywów przez swoich klientów (w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku).

  • Dane pokazały, że średnia wielkość portfeli pomiędzy kobietami i mężczyznami nie różni się znacznie i wynosiła kolejno 1924 oraz 2214 dolarów amerykańskich.
  • BTC Markets zauważył również tendencję, że im starszy inwestor, tym większa zasobność jego portfela.
  • Osoby powyżej 65. roku życia zgromadziły średnio 5084 dolary w cyfrowych aktywach, czyli niemal trzykrotnie więcej niż wynosi ogólna średnia.

Australijczycy coraz chętniej inwestują w kryptowaluty. Trend ten widoczny jest również w innych miejscach na świecie

BTC Markets to giełda kryptowaluta działająca od 2013 roku, która obecnie posiada ponad 325 tysięcy klientów oraz kontroluje aktywa o wartości 17,1 mld dol. Dane zebrane przez platformę pokazują ciekawe statystyki dotyczące demografii inwestorów kryptowalutowych. W głównej mierze jest to rynek detaliczny ze znaczną liczbą młodszych traderów, którzy często dokonują transakcji. Jednak zauważono również wzrost zainteresowania ze strony starszych inwestorów, którzy mają znacznie głębsze kieszenie. Choć nie handlują oni tak często, obracają znacznie większymi kwotami. Ta różnica pokoleniowa w zachowaniach handlowych jest okazją do segmentacji rynku usług. 

– Przy ponad 1800 odpowiedziach, wyniki ilustrują zmieniającą się naturę inwestora kryptowalutowego w Australii. Na przykład, motywacją numer jeden dla 70 procent respondentów inwestujących w kryptowaluty było budowanie bogactwa, a następnie przejście na wcześniejszą emeryturę (34 procent) i dywersyfikacja portfela (28 procent). To maluje byczy obraz długoterminowych zwrotów z inwestycji – komentuje we wstępie do raportu Caroline Bowler, prezes BTC Markets.

Rok fiskalny 2021 w porównaniu do wcześniejszego roku fiskalnego przyniósł skok wartości przeciętnej transakcji o 50%, a liczba realizowanych inwestycji skoczyła o 175% w raportowanym okresie. Najbardziej w tym czasie wśród klientów zwiększyła się liczba traderów indywidualnych: ich baza rosła o 186%. Dynamicznie rozwijał się również sektor instytucjonalny, gdzie klienci firmowi zwiększyli swój udział o 136%.

Traderzy do 24 roku życia stanowią najliczniejszą, jednak najmniej zamożną grupę

Inwestorzy kryptowalutowi w wieku od 18 do 24 lat rozpoczynają swoją przygodę z kryptowalutami od średniego początkowego depozytu w wysokości 1092 dolarów. Ich średnia wielkość portfela na platformie w ciągu roku wyniosła 1034 dolarów. Wielu inwestorów kryptowalutowych, szczególnie w tej grupie wiekowej, korzysta z wielu platform i często przenosi kryptowalutę z platformy, potencjalnie do zimnego portfela, czyli zewnętrznego urządzenia offline, w celu bezpieczniejszego przechowywania. Dlatego też nierzadko można zaobserwować niższą średnią wielkość portfela na giełdzie w porównaniu z początkowym depozytem, nawet w okresie szybkiego wzrostu cen na rynku.

W latach 2020-2021 ta grupa wiekowa dokonywała transakcji średnio cztery razy dziennie, ale nie tak często, jak niektóre starsze grupy wiekowe. Ogólnie rzecz biorąc, zaobserwowano wzrost liczby osób w tym przedziale korzystających z BTC Markets, przy czym liczba użytkowników w tym zakresie wiekowym wzrosła o 24 procent w roku finansowym 2020-2021. Wzrost ten jest zgodny z trendami w branży i ogólnym wzrostem na rynkach aktywów cyfrowych. 

Im starsi traderzy, tym wyższa wartość przeciętnego portfolio. W przypadku osób w wieku powyżej 65 roku życia ten sam przeciętny portfel ma już wartość 5084 dolarów. Podejście tego przedziału wiekowego, a potencjalnie także poprzedzającego go, do kryptowalut jest w dużym stopniu ukształtowane przez ich doświadczenia na tradycyjnych rynkach finansowych. Nie są oni na tym samym etapie życia, co inwestorzy młodsi o dwie lub trzy dekady, dlatego też ich sposób alokacji portfela inwestycyjnego różni się. Jako osoby z wyżu demograficznego, mają zgromadzone aktywa i dochód do dyspozycji, więc nie martwią się o przeznaczenie procentu swojego portfela na kryptowaluty. Takie podejście pozwala na wykorzystanie plusów, jednocześnie nie obawiając się zbytnio minusów tego rynku.

Główne motywacje przemawiające za handlem kryptowalutami

Ankieta przeprowadzona wśród użytkowników giełdy pokazała, że australijski inwestor pozostaje tradycyjny w swoich działaniach, ale ma na uwadze przyszłość. Dwie trzecie zachowuje akcje w swoich portfelach, ale 23 procent jest zaangażowanych wyłącznie w kryptowaluty. Ten trend wyjaśnia rosnący apetyt na ofertę kryptowalutową wśród tradycyjnych platform handlowych i dostawców. 

Motywacje do inwestowania w kryptowaluty są liczne i zróżnicowane. Większość respondentów stwierdziło (70 procent), że chce budować bogactwo. Znaczący odsetek (34 procent) twierdzi, że jednym z ich celów inwestowania w kryptowaluty jest przejście na wcześniejszą emeryturę.

Odpowiedź na pytanie: Które z poniższych celów osobistych lub finansowych chcesz osiągnąć dzięki inwestycjom w kryptowaluty?

Budowanie majątku oraz wcześniejsza emerytura to dwie główne motywacje inwestycji w cyfrowe aktywa. Źródło: BTC Markets

Wynik ten wskazuje na dłuższy horyzont czasowy inwestycji, niż wynikałoby to ze stereotypów. Australijczycy patrzą na kryptowaluty, aby budować i zapewnić sobie przyszłość. Na uwagę zasługuje również 28 procent osób, które wykorzystują inwestycje kryptowalutowe do ogólnej dywersyfikacji portfela. Jest to rola, którą tradycyjnie pełnią aktywa alternatywne, takie jak REITy, fundusze hedgingowe, sztuka, metale szlachetne, takie jak złoto i inne przedmioty kolekcjonerskie. 

Wskazuje to, że kryptowaluty odgrywają coraz ważniejszą rolę jako aktywa alternatywne w procesie budowy portfela. 

– W przeciwieństwie do tego, tylko jeden na pięciu inwestorów potwierdził, że ich największym motorem był strach przed przegapieniem okazji. Istnieje również mniejszy odsetek inwestorów, którzy polegają na inwestowaniu w kryptowaluty w celach krótko- lub średnioterminowych. Należą do nich wakacje (6 procent) i spłata zadłużenia (12 procent). Najmniejsza część chce wykorzystać swoje inwestycje do rozpoczęcia działalności gospodarczej (4 procent) – skomentowano w raporcie.

Dla większości ankietowanych kryptowaluty nadal stanowią dywersyfikację portfela składającego się z akcji i obligacji (63 procent). 23 procent biorących udział w badaniu stwierdziło natomiast, że jedyne inwestycje, jakie posiadają, to kryptowaluty. W głównej mierze był to osoby młodsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *