Kontakt

LITPAY Sp. z o.o.

ul. Garbary 71/19
61-758 Poznań

REGON: 382609890
NIP: 7831797973
KRS 0000772632

Kapitał zakładowy 500.000,00 zł.