Kiedy Bitcoin zostanie wykopany do końca?3 min. czytania

W momencie gdy polski złoty, dolar amerykański i każda inna tradycyjna waluta może być w teorii dodrukowywana w nieskończoność, to Bitcoin posiada w swoim kodzie zapisaną zasadę ograniczonej podaży. Oznacza to, że na rynku może pojawić się skończona i z góry określona liczba BTC, której nie da się przekroczyć (o ile nie zajdą zmiany w obecnym protokole). Zgodnie z założeniami Satoshiego Nakamoto jest to 21 milionów Bitcoinów, a ostatnia cyfrowa moneta według obecnych projekcji zostanie wydobyta w 2140 roku.

Bitcoin i ograniczona podaż kryptowaluty

W scentralizowanych gospodarkach, za emisję waluty odpowiada bank centralny. Jej kreacja uzależniona jest od tempa wzrostu ilości dóbr i usług wymienialnych za tą walutę, co pozwala utrzymać stabilne ceny oraz zjawiska inflacyjne pod kontrolą. W systemach w pełni zdecentralizowanych, do których zalicza się Bitcoin, nie istnieje jednostka przypominająca bank centralny odpowiadająca za regulowanie bazy monetarnej. Walutę tworzą kyrptowalutowe nody będące częścią sieci P2P.

Bitcoiny powstają za każdym razem gdy użytkownik odkryje nowy blok, a tempo tworzenia bloków jest dostosowywane co 2016 wydobytych jednostek. Liczba BTC generowanych z każdym blokiem zmniejsza się o 50% co 210 tysięcy bloków, średnio co cztery lata. Ostatecznie, liczba wszystkich Bitcoinów znajdujących się w obiegu nie przekroczy 21 milionów. Algorytm ten został wybrany przez Satoshiego, przypomina bowiem w teorii wydobycie metali szlachetnych, w szczególności złota. Podobnie jak BTC liczba złota, która może znaleźć się w obiegu jest ograniczona (z powodu na skończoną ilość surowca).

Baza monetarna BTC nie może być rozszerzana, w związku z czym Bitcoinowi nie grozi zjawisko inflacji (spadku wartości w czasie), może być jednak narażony na ekstremalną deflację, czyli wzrost tej wartości. Według części ekonomistów deflacja jest zła dla gospodarek ponieważ zachęca ludzi i biznesy do trzymania pieniądza w skarpecie i spowalnia tempo kreacji nowych miejsc pracy. Austriacka szkoła ekonomii nie zgadza się jednak z tym stwierdzeniem i sugeruje, że deflacja pozwala przedsiębiorcom czerpać zyski na każdym etapie produkcyjnym. Inwestujący długoterminowo w Bitcoina liczą natomiast, że z powodu jego skończoności i właśnie zjawiska deflacji, w kolejnych dekadach ceny BTC będą cały czas wzrastały.

Kiedy w obiegu pojawi się ostatni blok?

Według obecnych projekcji, ostatni blok Bitcoina powinien zostać wydobyty w 2140 roku. Z czasem trudność wydobycia kolejnych Bitcoinów będzie wzrastać, przy jednoczesnym spadku ilości BTC wydobywanych w ramach jednego bloku.

W tym momencie na rynku znajduje się ponad 18 milionów Bitcoinów, co oznacza, że do wydobycia pozostały niespełna 3 miliony. Chociaż większość z nich trafiła na rynek w przeciągu dekady, to ostatnie partie BTC będą uwalniane jeszcze przez kolejne 120 lat.

Gdy na rynku znajdą się już wszystkie bitcoiny, górnicy nie będą otrzymywali nagród za wydobycie nowych bloków, co budzi obawy związane z możliwością upadku sieci. Do tego czasu BTC powinien stać się jednak na tyle powszechną formą płatności, według sympatyków, że górnicy będą utrzymywać się z samego weryfikowania transakcji, zapewniając sieci stabilność i ciągłość.

Pamiętajmy jednak, że cały czas jest sprzyjający moment na zakup. Dobrym miejscem na dokonanie transakcji jest nasz kantor bitcoin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *