Kryzys FTX wyzerował bitcoina. Analiza on-chain BTC5 min. czytania

bitcoin kurs i analiza

Upadek giełdy kryptowalutowej FTX należącej do Sama Bankmana-Frieda (SBF) spowodował o wiele dalej idące, negatywne skutki, niż początkowo zakładano. Jak sugeruje firma analityczna Glassnode, ostatnie załamanie rynku bitcoina (BTC) było jednym z najdotkliwszych w historii i wyzerowało całą akcję cenową i premię spekulacyjną budowaną w 2021 roku.

  • Rekordowa jednodniowa strata wywołana przez FTX wyniosła na rynku kryptowalut 4,4 mld dol.
  • Wskaźnik zrealizowanej straty do zrealizowanego zysku w przypadku bitcoina znalazł się na historycznych minimach
  • Upadek FTX pogłębił zjawisko kapitulacji, a obecny rynek niedźwiedzia posiada wiele cech zbliżonych do tego z 2018 r.

Przez FTX w jeden dzień z z rynku zniknęło 4,4 mld dol.

Glassnode w swojej najnowszej analizie on-chain zwraca uwagę na wielkość strat poniesionych przez wszystkich uczestników rynku podczas burzliwego procesu delewarowania w ostatnich tygodniach. Został on wywołany przez upadek giełdy FTX.

Zarówno wyprzedaż z czerwca 2022 r., jak i załamanie imperium (SBF spowodowały kapitulację inwestorów na skalę niemal historyczną. W przypadku FTX jednodniowy rekord strat wyniósł 4,435 mld dol.  Jednakże, gdy straty ocenia się na podstawie tygodniowej średniej ruchomej, wtedy widać, że zaczynają maleć. Dla porównania, czerwcowa wyprzedaż przyniosła ponad 700 mln dol. strat każdego dnia przez prawie 2 tygodnie od delewarowania.

Jak widać głębokość strat po upadku FTX zaczyna maleć z czasem, podobnie jak aktywność cenowa BTC. Źródło: Glassnode

Rekordowy stosunek zrealizowanej straty do zysku na bitcoinie

– Możemy uzupełnić tę analizę poprzez sprawdzenie stosunku pomiędzy zrealizowanym zyskiem, a zrealizowaną stratą. W tym przypadku możemy zaobserwować, że stosunek pomiędzy zrealizowanym zyskiem a stratą zanotował nowy rekordowy poziom – komentuje Glassnode.

Straty były 14-krotnie większe niż potencjalne zyski. Poprzednie przypadki ekstremalnie niskich odczytów wskaźnika Zrealizowanego Zysku / Straty w tej skali historycznie zbiegały się z okresami zmiany długoterminowej tendencji rynkowej. W tym przypadku mogłoby to oznaczać ostateczne zakończenie trendu niedźwiedzia, po silnym wypłukaniu rynku.

Wskaźnik RP/L znalazł się na historycznych minimach. Źródło: Glassnode

Na rynku bitcoina cały czas trwa kapitulacja

Kolejny analizowany wskaźnik to Realized Capitalization, czyli zrealizowana kapitalizacja, która pokazuje sumę netto napływu i odpływu kapitału od momentu powstania sieci BTC. Wskaźnika można użyć do oceny nasilenia odpływu kapitału z rynku bitcoina po szczycie cyklu rynkowego.

Znaczący wzrost Realized Cap jest zauważalny po wyprzedaży w połowie 2021 roku. Można to interpretować jako realizowanie przez uczestników rynku „płynności wyjściowej” podczas rajdu w górę, a tym samym realizację zysków i zwiększenie zrealizowanej kapitalizacji.

Po załamaniu ekosystemu LUNA w maju 2022 r. zauważalny był znaczny odpływ kapitału, ponieważ inwestorzy, którzy kupili w pobliżu szczytu rynku, zaczęli zamykać pozycje z coraz większymi stratami.

Ekscytacja, która miała miejsce podczas rajdu do ATH w drugiej połowie 2022 roku, została prawie całkowicie cofnięta, co sugeruje niemal całkowite zatrzymanie tej nadwyżki płynności. Jak widać na poniższym wykresie, jesteśmy obecnie w fazie kapitulacji rynku.

Rynek bitcoina od długich miesięcy jest w fazie kapitulacji. Źródło: Glassnode

Bitcoin na tle wcześniejszych rynków niedźwiedzia

Obecny cykl spadkowy warto porównać do wszystkich poprzednich rynków niedźwiedzia, mierząc odległość od szczytu do dołka wskaźnika Realized Cap. W ten sposób uzyskujemy miarę pozwalającą porównać tempo odpływu kapitału:

  • W latach 2010-2011 odnotowano odpływ kapitału netto równy 24% wartości szczytowej.
  • W latach 2014-2015 odnotowano najniższy, jednak zauważalny odpływ kapitału na poziomie 14%.
  • W latach 2017-2018 odnotowano spadek Realized Cap o 16,5%, najbliższy obecnemu cyklowi, który wyniósł 17,0%.

Według tej miary, obecny cykl odnotował trzeci największy względny odpływ kapitału, a obecnie przyćmił cykl 2018, który jest obecnie najlepszym dostępnym odpowiednikiem dojrzałego rynku.

Spadek wskaźnika Realized Cap w trakcie kolejnych cyklów niedźwiedzia na rynku BTC. Źródło: Glassnode

Zrealizowane straty doświadczone przez inwestorów w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie są historycznie obojętne. Stres finansowy związany z rentownością zaczyna się zmniejszać po nagłym wybuchu spowodowanym upadkiem FTX, ale spowodował całkowite wypłukanie całej nadpłynności przyciągniętej w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Sugeruje to, że nastąpiło całkowite usunięcie premii spekulacyjnej zbudowanej w 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *