Bitcoin a podatki w 2021 roku. Dowiedz się, jak rozliczyć PIT za 20205 min. czytania

Wymiana kryptowaluty na walutę fiat powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

W 2021 roku na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do piątku, 30 kwietnia. Dotyczy to również rynku kryptowalut, z którego przychody podlegają opodatkowaniu. O ile samo kupno jakiejkolwiek waluty cyfrowej nie generuje obowiązku podatkowego, to jej odsprzedaż za waluty tradycyjne, zarabianie na spekulacji lub wydobywanie w celu odsprzedaży wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniej deklaracji w urzędzie skarbowym. Nawet jeżeli w danym roku podatkowym nie nic zarobiłeś, a nawet poniosłeś straty! Pamiętaj o tym, zwłaszcza że fiskus już w 2020 zapowiadał konieczność zaostrzenia kontroli w związku z nieprzestrzeganiem obowiązku podatkowego przez wielu użytkowników kryptowalut.

  • Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące opodatkowania kryptowalut.
  • Jeżeli kupiłeś bitcoina lub inną walutę cyfrową, ale nie wymieniłeś ich później na tradycyjną walutę, nie musisz wypełniać PIT-u.
  • W dokumencie PIT-38, w części E pojawiło się specjalnie pole: odpłatne zbycie walut wirtualnych służące do rozliczenia przychodów i kosztów kryptowalutowych.

Podatek od kryptowalut w 2021 roku

W 2018 ujednolicono stawkę podatku dochodowego od transakcji kryptowalutowych, obecnie wynosi 19%. Za podatkowo neutralną została uznana wymiana jednej kryptowaluty na inną, np. bitcoin na ether, co zdecydowanie zmniejsza problem rozliczenia transakcji w ramach jednego portfela kryptowalutowego lub środków zgromadzonych na giełdzie.

W Polsce obowiązują korzystne zasady opodatkowania kryptowalut. Kolorem niebieskim zaznaczono kraje z neutralnym podejściem do opodatkowania, granatowym kraje z niekorzystnymi regulacjami.
Źródło: https://cryptocurrency-tax.info

Obecnie fiskus oczekuje, aby podatnik informował transakcjach, w których kupiona wcześniej kryptowaluta została później wymieniona na walutę tradycyjną (fiat, np. złotówki, euro, dolary, funty). Przychody z kryptowalut zaliczono do więc do zysków kapitałowych, tak jak dotychczas traktowano przychody z obrotu tradycyjnymi instrumentami finansowymi (obrót walutami, akcjami, obligacjami).

Pamiętaj! Obrót krypto-krypto zwolniony jest z obowiązku podatkowego, ale w przypadku transakcji krypto-fiat taki obowiązek powstaje.

Czy wiesz, że…
Kopanie kryptowalut nie podlega opodatkowaniu, podobnie jak samo kupno kryptowalut bez dalszej odsprzedaży za waluty tradycyjne. Jednak już sprzedaż urobku jest objęta podatkiem dochodowym. Górnik może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu między innymi koszt koparek i zużytej energii elektrycznej. Musi jednak posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów.

PIT38, sekcja E: pięć pól, które mogą Cię dotyczyć

Do rozliczenia przychodów (i/lub kosztów) związanych z obrotem kryptowalutowym trzeba służy po druk PIT-38. Sekcja E formularza, pola od 34 do 38, dotyczą między innymi „odpłatnego zbycia walut wirtualnych”. Poniżej ten konkretny fragmentu druku PIT:

PIT-38, sekcja E, pola od 34 do 38 wypełniane przy rozliczaniu się z kryptowalut.
Źródło: Podatki.gov.pl

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również muszą wypełnić PIT-38, o ile handlowały kryptowalutami (dochodów obrotu walutami cyfrowymi nie można uwzględnić w druku PIT-36L).

  • Pole 34: kwota otrzymana w roku 2020 za sprzedaż kryptowalut (po przeliczeniu na złotówki) i/lub wartość towarów oraz usług zakupionych za cyfrowe aktywa
  • Pole 35: koszty podatkowe za rok 2020 (koszt kupna kryptowaluty za tradycyjne pieniądze).
  • Pole 36: koszty zakupu kryptowalut kupionych przed 2020 r.
  • Pole 37: dochód, czyli przychód z pola 34 pomniejszony o sumę kosztów z pól 35 i 36.
  • Pole 38: w przypadku braku dochodów w polu tym wykazujesz „stratę”, to zsumowane wartość z pól 35 oraz 36 pomniejszona o wartość przychodu (pole 34).

Pamiętaj! Nawet jeżeli w danym roku podatkowym poniosłeś stratę i tak musisz przedstawić swoje rozliczenie podatkowe fiskusowi. Jest one potwierdzeniem, że nie zalegasz z żadnymi podatkami.

Rozlicz koszty kryptowalutowe

Fiskus obejmuje obowiązkiem złożenia deklaracji nie tylko osoby, które kupiły i sprzedały kryptowalutę, ale również tych inwestorów i podmioty, które zajmują się sprzedażą bitcoinów i innych walut cyfrowych – wydobywają je, prowadzą kantor lub innego rodzaju usługi związane z obrotem kryptowalutami.

Jak wynika z ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodu może być każdy wydatek, który pozwolił osiągnąć przychód lub zabezpieczył jego źródło. Dotyczy to więc również pośrednich wydatków, takich jak np.: koszt koparki, energii elektrycznej, odsetek od pożyczek zaciągniętych na kupno cyfrowych aktywów i tak dalej.

Jeśli koszty w danym roku podatkowym przekroczyły osiągnięte przychody, wtedy różnica zostanie przepisana na kolejny rok podatkowy.

Wiele osób nadal nie płaci podatku, skarbówka chce to ukrócić

W listopadzie 2020 roku pojawiły się informacje, że Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i innych ustaw chce dać fiskusowi możliwość uzyskiwania od banków informacji dotyczących dochodów kryptowalutowych. Wynika to z faktu, że pomimo obowiązku rozliczenia podatków z obrotu kryptowalutami, wielu podatników unika tego obowiązku. Nowelizacja nie weszła jeszcze w życie, pokazuje jednak, że urzędnicy chcą dokładniej przyglądać się rynkowi kryptowalut oraz jego opodatkowaniu. Dlatego warto pamiętać o terminowym rozliczeniu, aby uniknąć w przyszłości niepotrzebnych problemów.

Istnieje narzędzie, które pomoże Ci w rozliczeniu kryptowalut

Pomimo uproszczenia procesu rozliczenia podatku od kryptowalut w ostatnich latach, kwestie te nadal mogą być niejasne dla wielu osób. Jeżeli chcesz ułatwić sobie ten proces, skorzystaj z serwisu do rozliczeń transakcji w kryptowalutach, dostępnego na stronie rozliczkryptowaluty.pl. Serwis prowadzony jest przez prawników i księgowych.

– System zbiera informacje z wielu źródeł, łączy je ze sobą, szereguje chronologicznie i przygotowuje raport do rozliczania według określonej strategii. System pomaga w ustaleniu wartości potrzebnych do rozliczeń wynikających z jego profilu i aktywności na giełdach kryptowalut – napisano na stronie narzędzia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *