Czym jest cena zrealizowana na rynku bitcoina?4 min. czytania

BTC powinien kosztować 103 tys. dol.

Cena zrealizowana jest jednym z najstarszych i najpopularniejszych wskaźników w kryptowalutowej analizie on-chain. Obecnie plasuje się ona na poziomie 24 tysięcy dolarów i zdaniem analityków Glassnode może być bardzo ważnym poziomem wsparcia w najbliższych tygodniach, jeżeli niedźwiedzia presja na rynku bitcoina (BTC) będzie się utrzymywać.

  • Wskaźnik ceny zrealizowanej w przeszłości stanowił ważną strefę wsparcia podczas trendów spadkowych
  • W tym momencie cena zrealizowana plasuje się w okolicach 24 tys. dol., chociaż nieznacznie spadała przez ostatnie problemy sieci Terra
  • Sprawdź jak oblicza się wskaźnik Realized Price i jak zmieniał się podczas ostatnich historycznych rynków niedźwiedzia

Jak oblicza się wskaźnik zrealizowanej ceny?

Wskaźnik Realized Price (zrealizowanej ceny) obliczajmy jako sumę wartości wszystkich monet w momencie ich ostatniego ruchu, podzieloną podaż BTC znajdującą się w obiegu. W ten sposób odzwierciedlamy szacunkową łączną podstawę kosztową wszystkich monet krążących na rynku

Historycznie rzecz biorąc, cena zrealizowana stanowiła solidne wsparcie podczas rynków niedźwiedzia i dawała sygnały formowania się dna rynku, gdy notowania kasowe spadały poniżej. W poniższej tabeli przedstawiono poprzednie cykle rynków niedźwiedzia oraz odsetek czasu, w którym ceny kształtowały się poniżej ceny zrealizowanej.

Rynek niedźwiedziaCzas trwania rynku niedźwiedziLiczba dni poniżej ceny zrealizowanej% trendu niedźwiedzia
201120511455,61%
2014-201569229943,21%
2018-201947013328,30%
2019-202026772,62%

Opracowanie własne na podstawie danych analitycznych Glassnode

Można zauważyć, że z biegiem czasu każdy cykl niedźwiedzia znajdował się krócej poniżej zrealizowanej ceny. Może to po części wynikać z ogólnej świadomości rynku dotyczącej istnienia tego poziomu (po raz pierwszy opisano go w 2018 r.). Marzec 2020 r. pozostaje najbardziej zauważalnym odchyleniem, z zaledwie 7 dniami spędzonymi poniżej zrealizowanej ceny, a nie miesiącami, jak to miało miejsce w poprzednich cyklach.

Zrealizowana cena BTC osunęła się o 60 dol., wynosi trochę mniej niż 24 tys. dol.

Gdy rynek osiągnął w ubiegłym tygodniu minimum cenowe na poziomie 26 513 dol., cena zrealizowana wynosiła 24 tys. dol. Gdy rynek załamał się pod ciężarem sprzedaży BTC przez Luna Foundation Guard (LF), zniszczenia wartości LUNA i UST oraz strachu przed destabilizacją USDT, ceny spot znajdowały się 9,5% od zrealizowanej ceny.

Wskaźnik zrealizowanej ceny BTC. Źródło: Glassnode

W wyniku łącznych zrealizowanych strat inwestorów w związku z tym spadkiem, wskaźnik zrealizowanej kapitalizacji skurczył się o 7,92 mld dol., co stanowi odpływ kapitału z sieci BTC i powoduje spadek zrealizowanej ceny o 60 dol. do 23 940 dol.

Pomimo tej zmienności, byki natychmiast zareagowały, gdy ceny spadły w kierunku wartości cen zrealizowanych. Wykres i tabela poniżej przedstawiają Accumulation Trend Score, który zwraca wartości bliższe 1, gdy duża część rynku akumuluje kryptowalutę.

W czwartek 12 maja, kiedy rynek był na najniższym poziomie, Accumulation Trend Score odwrócił się od słabych wartości poniżej 0,3, aby sięgnąć 0,796. Wspierając odbicie ceny BTC w kierunku 30 tys. dolarów, wynik powrócił do wartości powyżej 0,9 w dalszej części tygodnia, co sugeruje, że miała miejsce silna aktywność strony kupującej.

Wartość wskaźnika dokonała silnego odwróceni w ubiegłym tygodniu, co pokazało powrót akumulacji po chwilowej wyprzedaży. Źródło: Glassnode

Mali gracze znowu z największą kumulacją

Można to potwierdzić, patrząc na różne grupy inwestorów, które wzięły udział w transakcji. Widzimy szybkie odwrócenie od słabej akumulacji (< 0,3, cieplejsze kolory) we wszystkich grupach na początku maja, do silnej akumulacji w większości grup w ub. tygodniu (> 0,7, zimniejsze kolory).

Najwięcej środków zgromadzili drobni posiadacze (< 1BTC), wspierani przez wieloryby posiadające ponad 10 tys. BTC (wliczając w to saldo LFG,). Grupy portfelowe posiadające od 100 BTC do 10 tys. BTC nie wykazywały tak silnej akumulacji netto.

Źródło: Glassnode

Podczas gdy salda na giełdach rosły, realizowano straty na historyczną skalę, a LFG pozbył się 80 tys. BTC, zagregowany rynek i tak zwiększał swoje saldo. Zrównoważyło to wpływ dystrybucji, który w ostatnim tygodniu miał duży wpływ na Accumulation Trend Score.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *