Rekordowa liczba bitcoinów w zysku. 84% podaży bitcoina na plusie4 min. czytania

bitcoin kurs i analiza

Rynek bitcoina (BTC) znajduje się obecnie w fazie rentowności niespotykanej od szczytów z listopada 2021 roku co wpływa na rekordową liczbę bitcoinów w zysku.. Przy ponad 83,6% dostępnej podaży utrzymywanej z zyskiem, inwestorzy są świadkami koniunktury, która przypomina hossę. Jednak pomimo dużej liczby monet przynoszących zysk, analiza Glassnode sugeruje niewielki stopień niezrealizowanego zysku, co wskazuje na wyważony optymizm wśród posiadaczy długoterminowych (LTH). Nie są oni jeszcze skłonni do sprzedaży, utrzymując napiętą podaż na rynku.

  • rynek znajduje się na rocznych maksimach, ponad 83,6% podaży bitcoina jest obecnie utrzymywane w zysku. Stanowi to w tym przypadku najwyższy poziom od listopada 2021 r. (czasu ATH)
  • Stopień niezrealizowanego zysku utrzymywanego przez inwestorów jest jednak daleki od tej metryki.
  • W efekcie jest to za mała zachęta do motywowania długoterminowych posiadaczy do wydawania, utrzymując ogólną podaż na stosunkowo niskim poziomie.

Akumulacja bitcoina

Wskaźnik trendu akumulacji Glassnode podkreśla znaczącą zmianę w zachowaniu inwestorów, z silnymi wzorcami akumulacji przyćmiewającymi wcześniejsze rajdy w tym roku. Ta wzmożona akumulacja nie ogranicza się tylko do wybranych grup, ale obejmuje wszystkie rozmiary portfeli. Sygnalizując tym samym szerokie zaufanie do rynku napędzane oczekiwaniem na potencjalny fundusz ETF, i inne bycze nastroje.

Rekordowa ilość podaży BTC na wykresie
Rekordowa ilość podaży BTC w zysku. Źródło: Glassnode

Pod względem statystycznym wyróżnia się rentowność rynku. Raport Glassnode pokazuje, że obecny odsetek podaży przynoszącej zyski przekroczył średnią historyczną, wskazując na potencjalny początek „fazy euforii” typowej dla wczesnych rynków byka. Analiza określa typowe fazy rynkowe, zauważając, że bitcoin niedawno przeszedł z fazy pomiędzy rynkiem niedźwiedzio-byczym do tego, co może być wczesnym etapem euforii.

Sprawdź ofertę Ari10 Exchange i zacznij inwestować w bitcoina i inne dostępne kryptowaluty. Dzięki prostej wersji desktopowej i aplikacji – SPRAWDŹ TERAZ.

Niezrealizowany zysk

Podczas gdy wolumen monet przynoszących zyski jest wysoki, wielkość niezrealizowanego zysku nie osiągnęła jeszcze poziomów, które historycznie zbiegały się z gorącymi etapami hossy. Sugeruje to, że podczas gdy wielu inwestorów jest na plusie, podstawa kosztowa ich portfeli jest stosunkowo zbliżona do bieżącej ceny spot, co zmniejsza pilną potrzebę sprzedaży.

„W przeciwieństwie do poprzednich wskaźników wolumenu monet, wielkość niezrealizowanego zysku nie osiągnęła jeszcze statystycznie wysokiego poziomu zbieżnego z gorącymi etapami hossy. Obecnie notowany jest na średnim poziomie 49%, znacznie niższym niż ekstremalne poziomy 60%+ obserwowane w fazie euforii na poprzednich rynkach byka” – komentuje Glassnode.

Stan niezrealizowanych zysków
Stan niezrealizowanych zysków. Źródło: Glassnode

Rozbieżność między grupami posiadaczy BTC

Pojawia się znacząca rozbieżność między posiadaczami LTH (długoterminowymi) a posiadaczami krótkoterminowymi (STH). Podaż LTH osiągnęła nowe szczyty, podczas gdy podaż STH spadła do nowych minimów, wskazując na silną determinację inwestorów. Raport Glassnode interpretuje to jako znak, że LTH mogą wymagać znacznie wyższej niezrealizowanej marży zysku. Po której może zwiększyć się aktywność rynkowa.

Korzystając z narzędzi analitycznych Glassnode, raport spekuluje na temat przyszłych ruchów rynkowych. Historycznie rzecz biorąc, podaż LTH wzrasta w okresach ponownej akumulacji, co poprzedza wybicie na nowe maksima cenowe. Obecnie stały wzrost podaży LTH jest zgodny z poprzednimi cyklami, co sugeruje nagromadzenie się potencjalnego ożywienia na rynku.

wydatki w zależności od poziomu zyskowności
Wydatki LTH w zależności od poziomu zyskowności. Źródło: Glassnode

Podsumowanie

Najnowsza analiza on-chain autorstwa Glassnode podsumowuje, że obecny stan rynku bitcoina to powściągliwy optymizm. Rentowność portfeli wskazuje na ożywienie na rynku. Jednocześnie skromna wielkość niezrealizowanych zysków i niezłomny HODL-ing w wykonaniu posiadaczy długoterminowych są przesłankam w drugą stronę. Rynek może czekać na silniejszy bodziec do odblokowania kolejnej fazy tak zwanego „odkrywania cen” i aktywności.

To powściągliwe zachowanie może być podstawą stabilnego i trwałego wzrostu rynku, gdy bitcoin przechodzi przez swoje cykle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *