Bitcoin powinien kosztować 103 tys. dol., wynika z modelu, który przewidział zyski w 2018 r.6 min. czytania

BTC powinien kosztować 103 tys. dol.

Glassnode modeluje przyszłą cenę i kapitalizację rynku bitcoina na podstawie wskaźnika Thermocap

Najnowszy raport on-chain firmy analityczny Glassnode pokazuje, że górnicy w sieci Bitcoina odrobili już 52% straty hash rate od tegorocznych dołków i że chętnie akumulują tokeny, zwiększając swoje depozyty o 14,5 tys. BTC w przeciągu pół roku. Inne wskaźniki sugerują natomiast, że najstarsza kryptowaluta jest wyceniana obecnie 30-krotnie powyżej swoich łącznych kosztów wydobycia, a bazujący na tym model prognostyczny sugeruje wzrost cen nawet do 103 tys. dol.

  • Glassnode w najnowszym wrześniowym raporcie przygląda się historycznym zmianom mocy haszowania sieci oraz niewydanej podaży BTC przez górników, co wskazuje na akumulację.
  • Firma analityczna przedstawia również wskaźnik Thermocap, będący alternatywnym podejściem do mierzenia wartości całego rynku bitcoina, i na jego podstawie modeluje przyszłe poziomy cenowe BTC (które sprawdzały się w przeszłości).
  • Jeżeli model wykorzystujący Thermocap okaże się skuteczny tak samo jak w 2018 roku, to BTC/USD powinien kosztować ponad 100 tys. dol.

Górnicy BTC cały czas się odbudowują i akumulują bitcoiny

W trwającym cały czas procesie odbudowy siły sieci, Bitcoin hash-rate wspiął się ponownie w drugiej połowie września, osiągając około 137 eksahaszy na podstawie 7-dniowej średniej kroczącej. Biorąc pod uwagę, że całkowity spadek od historycznych maksimów reprezentował około połowy mocy haszowania, to odzyskane 52% oznacza, że w tym momencie już mniej niż jedna czwarta mocy sieci z rekordowego okresu pozostaje nieaktywna.

Hash rate sieci bitcoina, średnia krocząca z ostatnich 7 dni. Źródło: Glassnode

W latach 2020 i 2021 górnicy wykazywali rosnącą tendencję do długoterminowego utrzymywania (HODL-owania) większej części wydobytych monet niż w poprzednich cyklach rynkowych.

Po znacznej dystrybucji, która miała miejsce w styczniu-lutym 2021 r., górnicy zgromadzili 14 000 BTC w niewydanych nagrodach na giełdzie Coinbase w okresie 6,5 miesiąca. Umiarkowany wydatek w wysokości około 1360 BTC miał miejsce pod koniec sierpnia, jednak trend wzrostowy w niewydanej podaży górników wydaje się wracać do gry.

Podaż niewydana przez górników bitcoina po chwilowej korekcie znowu rośnie. Źródło: Glassnode

Thermocap, czyli alternatywa dla kapitalizacji rynkowej bitcoina

– Przyglądamy się wskaźnikowi Thermocap, który jest fundamentalnym modelem wyceny bitcoina reprezentującym łączne wydatki na pokrycie zarobków górniczych. Jest on obliczany jako skumulowana suma wszystkich nagród za bloki wypłaconych górnikom, wycenionych w dolarach, w czasie produkcji bloku – komentuje Glassnode.

Wskaźnik odzwierciedla również skumulowaną wartość oferowaną przez protokół Bitcoina jako nagrodę dla górników. Jako taki, może być również uważany za górną granicę kosztów produkcji dla wszystkich BTC znajdujących się w obiegu zakładając, że górnicy są racjonalnymi podmiotami motywowanymi zyskiem. Jeśli oferowana jest nagroda w wysokości 1 mld dol. za cały blok, możemy oczekiwać, że górnicy będą konkurować inwestycjami o wartości do 1 mld dol., aby zdobyć tę nagrodę. 

Thermocap wynosi obecnie 30,3 mld dol., podczas gdy kapitalizacja rynku bitcoina 900 mld dol. Jeśli uznamy wskaźnik za „maksymalny łączny koszt produkcji BTC”, bitcoin jest obecnie handlowany niemal 30-krotnie powyżej swoich kosztów. Zapewnia to 2870% premii do kosztów produkcji górników, które poniosą przez wszystkie lata swojej aktywności.

Zmiana wartości wskaźnika Thermocap wraz z upływem czasu. Źródło: Glassnode

Czy wiesz, że…
Wskaźnik Thermocap mierzący zasoby górnicze został zaproponowany przez Nica Cartera, współzałożyciela CoinMetric, jako alternatywa dla kapitalizacji rynkowej rynku kryptowalut. Ma służyć jako osobna miara wartości całego rynku, bazując na wysokości środków wypłacanych górnikom. 

Modele bazujące na Thermocap szacują, że bitcoin powinien być warty 103 tys. dol.

Glassnode korzystając z narzędzi swojej platformy do analizy on-chain w najnowszym raporcie z rynku kryptowalut skonstruował model, który oblicza wielokrotności Thermocap (2x, 6x, 32x i 64x), aby odzwierciedlić rosnącą premię pieniężną sieci Bitcoin powyżej jej zagregowanego kosztu produkcji. Pozwoliło to dokonać kilku interesujących obserwacji:

  • Każdy cykl dodaje do minimalnej premii monetarnej pod koniec rynku niedźwiedzia. Surowy Thermocap (1x) złapał dołek rynku niedźwiedzia z 2011 roku, 2x Thermocap z 2015 roku, a 6x Thermocap zapewnił wsparcie w latach 2018-19 i w marcu 2020.
  • Szczyty cyklu hossy zazwyczaj osiągane są pomiędzy 32x a 64x, ponieważ rynek staje się przeciążony i wielokrotnie przekracza koszty produkcji.
  • Przy obecnych cenach, model szczytu 64x Thermocap odzwierciedla. Kapitalizację rynkową BTC na poziomie 1,94 biliona dolarów (i cenę 103 tys. dol.). Bitcoin jest obecnie handlowany nieznacznie poniżej modelu 32x Thermocap, który znajduje się na poziomie 969 mld dol.

Bitcoin Block Subsidy Model opracowany przez Glassnode

– Ostatecznie, możemy obserwować to zjawisko, biorąc pod uwagę stosunek pomiędzy kapitalizacją rynkową a Thermocap. Ten oscylator odzwierciedla zmieniającą się wielkość premii pieniężnej bitcoinów w stosunku do ich zagregowanego kosztu produkcji – opisuje kolejny z modelowanych wskaźników Glassnode.

Pozwala on zobaczyć wspomnianą wyżej stale rosnącą wartość dolną lub „minimalną premię pieniężną” osiągniętą na najniższych poziomach każdego cyklu rynkowego. Szczyt byczych cykli rynkowych może być również postrzegany jako szczyt na stosunkowo spójnych poziomach przekraczających 32-krotności modelu Thermocap.

Stosunek kapitalizacji rynkowej bitcoina do wskaźnika Thermocap. Premia w stosunku do kosztów produkcji stopniowo wzrasta od 2012 roku. Źródło: Glassnode

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *