Wyprzedaż na bitcoinie dobiegła końca? Czy BTC czeka kontynuacja wzrostów?4 min. czytania

wycena bitocina

W niestabilnym świecie bitcoina (BTC) zrozumienie dynamiki rynku ma kluczowe znaczenie zarówno dla inwestorów, jak i analityków. Nowe wskaźniki Glassnode Breakdown Metrics sugerują, zmęczenie i wyczerpanie sprzedających (sellers exhaustion) w różnych przedziałach czasowych. Ramy te identyfikują punkty poważnych niezrealizowanych strat i kapitulacji inwestorów, pozwalając szukać odpowiedzi na pytanie, gdzie znajdują się punkty zwrotne na wykresie bitcoina.

Wyczerpanie się sprzedających, czyli co?

Bitcoinowe rynki byka charakteryzują się gwałtownymi ruchami w górę przeplatanymi korektami i konsolidacjami. Zrozumienie tych ruchów wymaga szczegółowej analizy zrealizowanych strat wśród różnych grup inwestorów. Posiadacze długoterminowi zazwyczaj ponoszą straty podczas spadków w cyklu makroekonomicznym, podczas gdy posiadacze krótkoterminowi blokują straty w różnych fazach rynku. 

Oceniając zrealizowane straty zarówno posiadaczy długoterminowych, jak i krótkoterminowych, możemy zaobserwować różne wzorce. Straty posiadaczy długoterminowych zazwyczaj pojawiają się w okresach większych spadków, podczas gdy posiadacze krótkoterminowi doświadczają strat w sposób ciągły. Podczas hossy, posiadacze krótkoterminowi stają się dominującą grupą blokującą straty, dostarczając kluczowych danych do identyfikacji okresów wyczerpania.

Strata realizowana przez posiadaczy długo- i krótkoterminowych. Źródło: Glassnode

Wyczerpanie sprzedających definiuje się jako punkt wyprzedania, w którym większość potencjalnych sprzedających już pozbyła się monet. Koncepcja ta jest istotna, ponieważ sygnalizuje, że presja po stronie sprzedających została wchłonięta przez popyt po stronie kupujących, ustanawiając lokalne dno rynkowe. 

Analiza inwestorów dziennych: daytraderów

Traderzy dzienni, lub daytraderzy, będący najszybciej zmieniającą się grupą, reagują niemal natychmiast na wahania cen. Grupa ta generuje liczne sygnały wyczerpania sprzedaży ze względu na dużą zmienność ich ram czasowych handlu. Oceniając wskaźniki MVRV Ratio, SOPR i Realized Loss, możemy zidentyfikować okresy ekstremalnej presji finansowej i reakcji inwestorów wśród traderów dziennych.

  • Analiza wskaźnika MVRV – MVRV Z-Score dla traderów dziennych podkreśla punkty znacznych niezrealizowanych strat. Izolując punkty, w których Z-Score znajduje się ponad jedno odchylenie standardowe poniżej średniej, możemy zidentyfikować okresy zwiększonej presji na tę kohortę. Punkty te sygnalizują zwiększone niezrealizowane straty, sugerując potencjalne wyczerpanie sprzedających.
  • Ocena wskaźnika SOPR – wskaźnik ocenia, czy niezrealizowana presja finansowa skutkuje zrealizowanymi stratami. Skupiając się na wartościach Z-Score, możemy wskazać okresy mikrokapitulacji. Sygnały te wskazują na znaczną presję ze strony sprzedających.
  • Ocena zrealizowanych strat – Ocena zrealizowanej straty denominowanej w USD dla dziennych traderów stanowi dalsze potwierdzenie wyczerpania sprzedających.

W ujęciu daytradingu widać, że „wyczerpanie sprzedających” jest faktem. Jak to natomiast wygląda w przypadku inwestorów długoterminowych?

Daytraderzy sprzedający Bitcoina się wyczerpują. Źródło: Glassnode

Analiza inwestorów tygodniowo-miesięcznych

Traderzy tygodniowo-miesięczni wykazują mniejszą wrażliwość cenową w porównaniu do traderów dziennych, co skutkuje wolniejszymi zmianami sygnałów on-chain. Ta grupa jest jednak bardziej narażona na zmienność, ponieważ cena spot waha się wokół ich podstawy kosztowej. Analizując wskaźniki MVRV Ratio, SOPR i Realized Loss, możemy ocenić wyczerpanie sprzedających wśród traderów tygodniowo-miesięcznych.

  • Analiza wskaźnika MVRV – Wskaźniki MVRV Z 1D-1M dla traderów tygodniowo-miesięcznych wskazują na znaczne niezrealizowane straty podczas handlu poniżej średniej. Ten wolniej poruszający się wariant generuje mniej sygnałów, ale z mniejszym szumem, zapewniając jaśniejszy wgląd w okresy presji finansowej.
  • Ocena wskaźnika SOPR – Wskaźnik SOPR Z-Score dla traderów tygodniowo-miesięcznych potwierdza okresy presji prowadzącej do zrealizowanych strat. Izolując punkty, w których Z-Score znajduje się poniżej średniej, uzyskujemy informację, że straty przenoszą się z mniejszych do większych ram czasowych, co wskazuje na potencjalne wyczerpanie sprzedających również w tej grupie.
  • Ocena zrealizowanych strat – Wreszcie, Realized Loss Z-Score dla traderów tygodniowo-miesięcznych identyfikuje znaczące straty denominowane w USD. Wskaźnik ten potwierdza znaczną presję finansową, wspierając obserwacje ze wskaźników MVRV i SOPR.
Długoterminowi sprzedający też się wyczerpują. Źródło: Glassnode

Co to znaczy?

Dane on-chain zebrane przez Glassnode pokazują nam, że doszło do „wyczerpania sprzedających” w obecnej korekcie z historycznych maksimów testowanych w kwietniu.

Często takie zachowanie wskazuje na potencjalny koniec trendu spadkowego i możliwe wybicie w górę w najbliższej przyszłości. Ważne jest jednak, aby wziąć pod uwagę inne wskaźniki rynkowe przed podjęciem decyzji zakupowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *