Analiza on-chain. Bitcoin realizuje rekordowe straty5 min. czytania

rynek kryptowalut

Bazując na analizie on-chain możemy z całą pewnością stwierdzić, że rynek niedźwiedzia BTC w latach 2021-2022 jest jednym z najbardziej znaczących w historii, jeśli nie najbardziej znaczącym, zarówno pod względem dotkliwości, głębokości, jak i wielkości odpływu kapitału i strat poniesionych przez inwestorów.

  • W ostatnim okresie zrealizowana została rekordowa strata na rynku BTC denominowana w dolarach amerykańskich
  • W przeliczeniu na bitcoiny był to również jeden z najsilniejszych spadków w historii
  • Chwilowo rynek realizował dwukrotnie więcej transakcji stratnych niż zyskownych. Wcześniej widzieliśmy to jedynie w czterech okresach w historii

Inwestorzy na rynku bitcoina zrealizowali rekordową dzienną stratę

Wskaźnik on-chain Net Realized Profit/Loss (zrealizowany zysk/strata netto) pozwala uchwycić schemat przepływu kapitału netto wywołany przez inwestorów wydających swoje monety każdego dnia.

Ostatnie załamanie cen w rejonie 20 tys. dolarów było poprzedzone największą w historii dzienną zrealizowaną stratą denominowaną w dolarach amerykańskich. Inwestorzy łącznie ponieśli stratę w wysokości 4,234 miliardów dolarów w ciągu jednego dnia, co stanowi wzrost o 22,5% w stosunku do poprzedniego rekordu 3,457 miliardów dol. ustanowionego w połowie 2021 r.

ATH jeżeli chodzi o dzienną stratę pobiło dotychczasowy „szczyt” o 22,5%. Źródło: Glassnode

W miarę dojrzewania rynku kryptowalut, wielkość potencjalnych strat (lub zysków) denominowanych w dolarach będzie naturalnie rosła wraz z rozwojem sieci. Jednak nawet w ujęciu względnym, nie zmniejsza to dotkliwości ponad 4 miliardów dolarów straty netto.

Oceniając zrealizowany zysk/stratę netto bez przeliczenia na dolary, co skutecznie normalizuje wielkość rynku, widzimy straty na poziomie -98 566 BTC dziennie (0,52% podaży w obiegu). W przeszłości tylko w dwóch dniach odnotowano większe zrealizowane straty, które wystąpiły podczas rynku niedźwiedzia w 2011 r. oraz w marcu 2020 r.

Historycznie większa dzienna strata liczona w BTC miała miejsce tyle dwa razy. Źródło: Glassnode

Niedźwiedzia akcja cenowa na BTC niezwykle dotkliwa

Ceny spot BTC są notowane znacznie poniżej ceny zrealizowanej (wynoszącej obecnie 22,6 tys. dol.), co wskazuje na to, że przeciętny inwestor rynkowy jest pod kreską. Zachowania wydatkowe spowodowały nadzwyczajne i historycznie znaczące straty netto.

W związku z tym, możemy określić stosunek pomiędzy rzeczywistymi wydatkami a wskaźnikiem zrealizowanej kapitalizacji. W ten sposób uchwycimy znormalizowany obraz napływu i odpływu kapitału w stosunku do wielkości rynku.

Obecny odczyt wskazuje ujemne odchylenie od średniej -0,93. Tylko 150 dni zamykało się na niższych poziomach, co odzwierciedla zaledwie 3,86% historii całego handlu bitcoinem. Jest to kolejny dowód na to, jak bardzo dotkliwa jest niedźwiedzia akcja cenowa w 2022 roku.

0,93 odchylenia standardowego zrealizowanej straty do wielkości sieci zdarza się niezwykle rzadko.

Ponad dwukrotnie większa liczba transakcji stratnych niż zyskownych

Na koniec przeanalizujmy wskaźnik Transfer Volume in Loss (transferowany wolumen w stracie) w stosunku do Transfer Volume in Profit (transferowany wolumen w zysku) w ujęciu średniej miesięcznej. Transferowany wolumen to po prostu ilość monet przeniesionych na łańcuch w danym dniu.

W czasie krachu na LUNA w maju 2022 roku stosunek ten osiągnął 2,3x. Oznacza to, że dokonano 2,3x więcej transakcji stratnych w porównaniu z zyskownymi. Z historycznego punktu widzenia takie jednostronne rynki są rzadkie, a tak duży odsetek wolumenu w stratach wskazuje na znaczącą kapitulację inwestorów.

Rynek niedźwiedzia w 2022 roku. Co go charakteryzuje?

Ceny spadły -73,3% poniżej ATH, co pokrywa się z górną granicą poprzednich minimów rynku niedźwiedzia.

Czas trwania trendu od szczytu do dołu wynosi od 227 do 435 dni, w zależności od tego, gdzie rynek niedźwiedzia został rozpoczęty.

Odchylenie poniżej 200-dniowej średniej kroczącej jest tak duże, że tylko 2% dni handlowych było gorszych.

Rynek odnotował największy w historii spadek miesięcznej zrealizowanej kapitalizacji w ujęciu statystycznym.

Potwierdza to zachowanie inwestorów, którzy zablokowali zarówno bezwzględne, jak i względne straty, które są tak duże, że tylko w 3,5% dni sesyjnych odnotowano większe odpływy kapitału.

Stosunek wolumenu transferów strat do zysków osiągnął historycznie wysoki poziom, co jest synonimem głębokiego kryzysu wśród inwestorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *