Fidelity wierzy, że bitcoin jest lepszy od złota i dolara jako „dobro monetarne”4 min. czytania

btc rzadszy niż złoto

Przedsiębiorstwo Fidelity opublikowało pod koniec stycznia 2022 roku raport zatytułowany Bitcoin First, w którym odpowiada na pytanie: „dlaczego inwestorzy powinni rozpatrywać BTC w oddzielnych kategoriach niż inne aktywa kryptowalutowe”. W liczącym kilkadziesiąt stron dokumencie pokazano między innymi, że bitcoin jest lepszym „dobrem monetarnym” niż dolar, czy też bitcoin, pełniąc rolę uniwersalnej formy płatności.

  • Bitcoin zdaniem Fidelity łączy w sobie najlepsze cechy złota i pieniądza fiducjarnego, dodając do nich decentralizację
  • Jego ograniczona podaż i decentralizacja to czynniki zapewniające wiarygodność w długim terminie

Bitcoin to najlepsza forma pieniądza, twierdzi Fidelity

Fidelity uważa, że pieniądz jest narzędziem, które umożliwia wymianę. Przez większą część historii widzieliśmy, jak ludzie poszukiwali „najlepszej” reprezentacji pieniądza. Dobro pieniężne to dobro, które jest cenione ze względu na możliwość wymiany na inne dobra, a nie ze względu na jego konsumpcję lub wykorzystanie.

Na przestrzeni dziejów różne dobra były używane jako pieniądze: wśród nich muszle, koraliki, kamienie, futra, itd. Prowadzi to do pytania, dlaczego niektóre rzeczy są traktowane jako dobra pieniężne, a inne nie?

Ekonomiści i historycy sugerują, że odpowiedź leży w kilku cechach, które tworzą „dobry pieniądz”. Im więcej cech posiada dane dobro, tym lepiej może ono służyć jako środek płatniczy lub tym większe prawdopodobieństwo, że pojawi się lub zostanie zaakceptowane jako pieniądz.

Wśród nich wyróżnia się trwałość, podzielność, wymienialność, łatwość w transporcie, możliwość weryfikacji, rzadkość występowania oraz historyczną zmianę wartości. Fidelity twierdzi, że bitcoin spełnia 7 z 8 wymienionych cech, co czyni go najlepszą formą pieniądza.

Porównanie złota, bitcoina i walut fiat jako powszechnych form płatności. Źródło: Fidelity

  • Trwałość – Podczas gdy wszystkie są fizycznie trwałe, waluta fiat na przestrzeni dziejów nie zachowała trwałości siły nabywczej.
  • Podzielność – Fizyczne złoto jest podzielne tylko na małe kawałki, bitcoin jest podzielny do ośmiu miejsc po przecinku.
  • Zamienność – Złoto i bitcoin są zamienne, ale waluta fiat nie jest zamienna z innymi fiatami (złotówkami ciężko będzie zapłacić w USA)
  • Przenośność – Złoto ma wysoki stosunek wartości do wagi, ale w porównaniu do innych jest nadal ciężkie i kłopotliwe w transporcie
  • Weryfikowalność – Zarówno złoto, jak i waluta fiat zostały sfałszowane, złoto można zweryfikować, ale tylko sprawdzając jego próbę
  • Rzadkość – Złoto jest rzadkie, bitcoin jest rzadki i ograniczony, jedynym ograniczeniem dla waluty fiat jest wola rządu lub banku centralnego
  • Zmiana wartości – Złoto ma najdłuższą historię jako pieniądz i utrzymuje siłę nabywczą, historia bitcoina jest najkrótsza, waluta fiat historycznie prezentuje słabe wyniki

– Bitcoin wyraźnie posiada wiele dobrych cech pieniądza, łącząc rzadkość i trwałość złota z łatwością użycia, przechowywania i transportu fiat (nawet je ulepszając). Warto również zauważyć, że tak jak inne dobra pieniężne, bitcoin nie jest firmą, nie wypłaca dywidendy ani nie ma przepływów pieniężnych. Dlatego jego wartość musi wynikać ze zdolności do lepszego spełniania cech dobra pieniężnego w porównaniu z tradycyjnymi alternatywami – wyjaśnia Fidelity.

Rzadkość jest główną przewagą bitcoina nad innymi „dobrami pieniężnymi”

Jedną z najważniejszych cech charakterystycznych bitcoina według Fidelity jest jego rzadkość. Bitcoin jest nie tylko rzadki (obecna stopa inflacji bitcoina wynosząca 1,8% jest w przybliżeniu równa stopie inflacji złota w tej chwili), ale w przeciwieństwie do żółtego metalu jest również w sposób udowodniony skończony.

– Nigdy nie powstanie więcej niż 21 milionów bitcoinów. Żadne inne aktywo cyfrowe nie posiada niezmiennej polityki monetarnej na poziomie bitcoina. Innymi słowy, polityka monetarna bitcoina może być postrzegana jako najbardziej wiarygodna – komentuje Fidelity.

Dwie kluczowe cechy leżą u podstaw wiarygodności systemu BTC i są niezbędne do zrozumienia wymuszonego limitu podaży bitcoina, jak również tego, dlaczego różni się on od każdego innego aktywa cyfrowego.

Pierwszą z nich jest decentralizacja bitcoina. Żadna osoba, korporacja czy rząd nie posiada ani nie kontroluje sieci Bitcoin ani zasad, które nią rządzą. Jako całkowicie zdecentralizowana sieć, która działa na otwartym kodzie źródłowym, uczestnicy sieci muszą przestrzegać zasad kodu, które rządzą siecią.

Po drugie, sieć Bitcoin jest odporna na cenzurę. Ponieważ żadna osoba, korporacja czy rząd nie posiada ani nie kontroluje bitcoina, nie da się go ocenzurować. Ponadto, sieć Bitcoin nie ma granic geograficznych, co utrudnia państwom i rządom przejęcie kontroli lub regulacji nad nią i samym kodem źródłowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *