Spokojne i stałe napływy do BTC pomimo wydłużającej się „konsoli”5 min. czytania

bitcoin blog

Najnowsza analiza on-chain przeprowadzona przez Glassnode zapewnia cenny wgląd w obecną kondycję rynku kryptowalut. Pomimo osiągnięcia przez bitcoina (BTC) tymczasowego rocznego maksimum cenowego na poziomie 31,7 tys. dolarów, rynek pozostaje niezwykle spokojny, charakteryzując się minimalną zmiennością i wąską konsolidacją. W tym artykule przyglądamy się dokładniej trzem wykresom analizowanym przez Glassnode.

  • Pomimo osiągnięcia przez bitcoina tymczasowego rocznego maksimum, rynek kryptowalut pozostaje spokojny z minimalną zmiennością.
  • Na rynku aktywów cyfrowych obserwuje się stały napływ kapitału, na co wskazuje wskaźnik Realized Cap, odzwierciedlający zwiększony popyt na BTC i ethery (ETH).
  • Rynek jest obecnie zdominowany przez byki, ale niższy stosunek zrealizowanych zysków do strat sugeruje potencjalną niestabilność na rynku, przypominającą poprzednie cykle.

Powolny i stały napływ środków

Rynek aktywów cyfrowych nadal doświadcza okresu niezwykle małej zmienności. Wstęgi Bollingera, klasyczne narzędzie analizy technicznej, wykazują obecnie ekstremalne ściśnięcie, z niewielkim 4,2% przedziałem cenowym oddzielającym górną i dolną wstęgę. Wskazuje to, że rynek BTC jest najspokojniejszy od początku stycznia, a handel boczny dominuje powyżej 30 tys. dolarów.

Jednak pod powierzchnią kapitał nadal napływa do aktywów cyfrowych w stałym i skromnym tempie. Przeprowadzona przez Glassnode analiza Realized Cap, wskaźnika on-chain, który odzwierciedla skumulowaną sumę wszystkich zrealizowanych zysków i strat, ujawnia stały przepływ kapitału wchodzącego na rynek przez cały 2023 rok. Realized Cap wynosi obecnie nieco poniżej 400 mld dol., sygnalizując wzrost napływu nowego popytu w tym roku.

bitcoin ethereum btc eth

Źródłó: Glassnode.com

Ten stały napływ kapitału sugeruje, że inwestorzy nadal dostrzegają wartość aktywów cyfrowych, w szczególności BTC i ETH, które są głównymi graczami na rynku. Pomimo braku znaczących ruchów cenowych, inwestorzy stopniowo zwiększają swoją ekspozycję na te aktywa, co wskazuje na długoterminowy byczy sentyment.

Dominacja zysków i warunki rynkowe

Analiza Glassnode podkreśla również dominację zysków na rynku. Wskaźnik zrealizowanego zysku/straty netto (NRPL) wskazuje na utrzymującą się dominację zysków od kwietnia 2022 roku. W tym okresie napływ netto wynosił około 270 mln dol. dziennie, co odzwierciedla pozytywny trend podobny do tego obserwowanego w pierwszej połowie 2019 r. i pod koniec 2020 r.

Utrzymująca się dominacja zysków wskazuje, że inwestorzy wykorzystują ruchy cen i realizują zyski z inwestycji w aktywa cyfrowe. Jest to zachęcający znak pokazujący, że rynek dojrzewa, a inwestorzy strategicznie nawigują swoimi pozycjami, aby zmaksymalizować zyski.

bitcoin ethereum btc eth

Źródłó: Glassnode.com

Warto jednak zauważyć, że zakres zysków jest znacznie mniejszy w porównaniu z nadzwyczajnymi szczytami obserwowanymi podczas hossy w 2021 r., Które osiągnęły ponad 3,68 mld dol. dziennie. Dane Glassnode pokazują, że stosunek całkowitego zrealizowanego zysku do straty przekroczył próg rentowności na poziomie 1,0 na początku 2023 roku. Niemniej jednak, niższy poziom tego wskaźnika został niedawno przetestowany, co może wskazywać na niestabilne warunki rynkowe przypominające lata 2019-2020 i drugą połowę 2021 roku.

Preferencje kapitałowe dla BTC i ETH

Analizując szerszy rynek aktywów cyfrowych, Glassnode porównuje zrealizowaną kapitalizację sieci Bitcoina i Ethereum z podażą najlepszych stablecoinów. Wyniki pokazują, że większość przepływów kapitałowych dotyczy BTC i ETH, z napływem odpowiednio +21,9 mld dol. i 18,0 mld dol. od początku roku. Z kolei stablecoiny doświadczyły redukcji netto o -10,4 mld dol. w zagregowanej podaży, głównie z powodu umorzeń USDC i BUSD. Ta preferencja dla głównych aktywów cyfrowych w stosunku do stablecoinów sugeruje znaczącą zmianę preferencji rynkowych.

Źródłó: Glassnode.com

Stawianie BTC i ETH nad stablecoinami można przypisać ich ugruntowanej pozycji i postrzeganej stabilności na rynku. Inwestorzy skłaniają się ku tym wiodącym aktywom, uważając je za długoterminowe magazyny wartości. Z drugiej strony, stablecoiny są zwykle wykorzystywane do krótkoterminowej płynności lub jako pomost między aktywami fiducjarnymi i cyfrowymi.

Preferencje kapitałowe nie tylko pokazują zaufanie inwestorów do bitcoina i ethera, ale także podkreślają ciągłe dojrzewanie rynku aktywów cyfrowych. W miarę jak inwestorzy instytucjonalni i detaliczni zyskują większe zaufanie do tych wiodących kryptowalut, popyt na stablecoiny może dalej spadać, dostosowując się do ogólnych nastrojów rynkowych.

Wnioski

Analiza on-chain Glassnode daje cenny wgląd w obecny stan rynku kryptowalut. Pomimo spokoju i braku zmienności, obserwuje się powolny i stały napływ kapitału, napędzany głównie przez bitcoiny i ethery. Dominacja zysków, jak wskazuje wskaźnik NRPL, dodatkowo odzwierciedla pozytywne warunki rynkowe.

Ponieważ rynek kryptowalut nadal ewoluuje, bycie na bieżąco z dynamiką zmian w ramach łańcucha może pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji. 

Jeżeli chcesz kupić swoje pierwsze bitcoiny i ethery sprawdź ofertę kantoru kryptowalutowego online Ari10 Exchange.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *